top of page

WaterLANDS Eems-Dollard

Voor het EU-project WaterLANDS hebben wij een infomercial gemaakt over het Eems-Dollard estuarium. Dit om het belang van natuurherstel in dit gebied onder de aandacht te brengen.

WaterLANDS draagt bij aan het herstel van drassige gebieden in heel Europa die beschadigd zijn door menselijke activiteit en legt de basis voor bescherming over grotere gebieden. Ook het Eems-Dollard estuarium is één van die gebieden. Het verzoek vanuit de opdrachtgever was om een infomercial te maken, om te laten zien hoe in dit gebied wordt gewerkt aan natuurherstel. Ook het belang van internationale samenwerking moest worden benadrukt. Door middel van drie interviews, een voice-over en cinematische beelden hebben we dit in beeld gebracht.

bottom of page